Google
Yandex

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Kalite Politikası

MARKAS Mühendislik, hizmet verdiği elektrik taahhüt sektöründe fark yaratan, insana dost, çevreye duyarlı, cağdaş, kurumsal bir iş anlayışını benimsemiş, güncel bilgilerle donatılmış uzman ve nitelikli kadrolarımızla, maksimum müşteri memnuniyetini hedefleyerek hizmet verdiği tüm alanlarda kaliteli ve ekonomik çözümler sunmayı vizyon edinmiştir.

Misyonumuz; müşteri odaklılık doğrultusunda müşteri beklentilerini bilen ve bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, sektörünü iyi tanıyan, tedarikçileri ile ilişkilerine önem veren, deneyimli, genç ve dinamik insan gücüne sahip, takım ruhuna inanmış ve bu doğrultuda çevreye duyarlı, teknolojiyi iyi kullanabilen, elektrik mühendisliği kapsamına giren tüm sistemlerde verimli, ekonomik ve uygulanabilir çözümler sunmaktır.

• Elektrik Mühendisliği kapsamına giren tüm sistemlerde, müşteri beklentileri ve memnuniyeti doğrultusunda uygulama ve taahhüt, test, devreye alma, bakım ve işletme, danışmanlık alanlarında ekonomik ve uygulanabilir çözümleri hızlı, doğru bir şekilde belirleyip sunmak ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim etmek,
• Kalite Yönetim Sistemimizin dinamik ve sürekli gelişime açık olmasını sağlamak, sürekli öğrenmeye ve gelişime açık bir firma olarak üst yönetim ile birlikte sistemin sürekliliği sağlamak,
• Hizmet verdiğimiz tüm projelerde zaman, bilgi, işgücü, malzeme, makine ve mali kaynakları tüm iş süreçleri bazında bütünleşik ve etkin planlamak ve yönetmek,
• Bilimsel Kurumsal sistemin ve kurum kültürünün sürekli gelişimi için çalışkan, yeniliğe açık, yaratıcı ve nitelikli insanları kuruma kazandırmak,
• Etkili ve motive edilmiş bir organizasyon yapısı oluşturmak ve bu yapının temel taşı olan çalışanların, kişisel ve mesleki gelişimini eğitim vb. faaliyetlerle desteklemek ve her türlü çalışma riskini en aza indirecek şekilde çalışma koşullarını sürekli iyileştirecek önlemler almak,
• Hizmet ve ürün kalitesinin yükseltilmesi ve devamlılığı için çağın sunduğu bilim ve teknoloji olanaklarından faydalanmak,
• Birlikte çalışılan tedarikçileri ve taşeronları uzun süreli iş ortakları olarak görerek, kurumsal kalite anlayışımız doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesinin sürekli artması, iyileştirme ve geliştirme için onlara yol göstermek.
• İş, Ticaret ve Borçlar Hukuku ile İş Sağlığı, Sosyal Güvenlik ve Çevre Mevzuatı konuları başta olmak üzere üzere tüm yasal kanunlara uymak ve gerek devletimize gerekse üçüncü kişilere karşı yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek,
• Her türlü hizmetimizde, çevre sağlığının korunmasını ön planda tutacak şekilde gerekli kaynakların ayırılarak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanıp, çevre bilincinin artmasını sağlayacak eğitim imkanları yaratarak, çevre ile ilgili yasalara ve yönetmeliklere eksiksiz olarak uymak,
• Müşterilerin, çalışanların ve tedarikçilerin seçiminde çevre yaklaşımlarını dikkate almak; herkes ile çevre politikamız dâhilinde açık, aktif ve üretken bir işbirliği oluşturmak ve çevre bilincinin artırılmasını sağlamak,
• Ofiste, şantiyelerde ve işletmelerimizde; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirlemek, belirlenen tehlikeler ve riskler sebebiyle oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarına ilişkin önlem almak, riskleri yönetmek
• İş sağlığı ve güvenliğinin tüm çalışanlarımızın öncelikli görevi olduğu hakkında çalışanlarımızı eğitimler vb. faaliyetler ile bilinçlendirerek aktif olarak katılımlarını sağlayarak sürekli gelişimi sağlamak.