Google
Yandex

Markas Mühendislik’in faaliyet alanlarıyla ilgili Türkiye pazarındaki hedeflediği konumunun temelinde, ortak amaç ve ilkelerin paylaşıldığı, katılımcı, yenilikçi, temel ahlaki ve insani değerlere sahip; nitelikli insan kaynakları yatmaktadır.

DEĞERLERİMİZ

Müşteri Odaklılık: Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz karşılamaya çalışarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleriz.

Katılımcı Yönetim Anlayışı: Çalışanlarımıza saygı ve açık iletişime dayalı, karar alma mekanizmalarına katılımı en üst planda tutan yönetim anlayışını sürdürmeyi ve geliştirmeyi hedefleriz.

Kalite: Kalite odaklı çalışır, kaliteye önem veririz.

Etik Değerler: İş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüst olmaya büyük önem veririz.

Yenilikçi Olmak: İhtiyaç duymayı beklemeden, sürekli ve yenilikler ışığında değişim ve gelişim alanlarımızı ve aşamalarımızı planlarız.

Hoşgörü: Senin gelişimine yön verirken yaptığın minör hatalara hoşgörü ile bakarız.

Güvenilir ve Adaletli Olmak: Eşit değil adil davranırız. Adaletli yönetime büyük önem veririz.

Planlı Programlı Olmak: İş birliği le birlikte plan ve programlarımıza uyarız

İnsana, Doğaya ve Çevreye Saygılı Olmak: Doğaya ve insana değer veren bir yaklaşımla projelerimizi şekillendirir ve saygılı davranırız. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda ve coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösteririz.