Google
Yandex

Markas Mühendislik insan kaynakları yönetim anlayışı; "Kariyer yapmak isteyen insanların tercih ettiği bir şirket" olma hedefine ulaşmaktır. Markas Mühendislik İnsan Kaynakları, nitelikli insan kaynağıyla çalışanlarının farklı iş birimlerinde etkin bir biçimde yerleşimini ve gelişimini sağlamakta, şirketin vizyon ve hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İnsan kaynakları yönetim anlayışı, vizyon ve değerleri doğrultusunda organizasyonunu sürekli geliştirmek, en yüksek standartlardaki etkinliği sağlamak için çalışanların yetkinliğini artırmak, yetenekli, işe odaklı bireyleri şirket bünyesine almak, geliştirmek ve onları elde tutmaktır.

İnsan unsurunun, yapılan her faaliyetin ve kurulan her sistemin başarısında temel belirleyici rol üstlendiğine inanan MARKAS MÜHENDİSLİK,

• Takım ruhuna inanmış, dinamik
• Müşterinin duyarlılığına sahip
• Öğrenme ve gelişmeye istekli
• Proaktif bakış açısına sahip
• Verimliliği esas alan,
• Yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen,çalışanları bünyesinde bir araya getirmeyi hedeflemektedir.